Τελευταια Αρθρα

Διαδικτυακό μάρκετινγκ. Έξοδο ή επένδυση;

Διαδικτυακό μάρκετινγκ. Έξοδο ή επένδυση;

Αν έχετε πειστεί ότι η εταιρία σας χρειάζεται τη διαφήμιση και την προβολή ως εργαλεία ανάπτυξης, δεν χρειάζεται να σας πείσουμε για την αναγκαιότητα της διαφήμισης στο ΙΝΤΕΡΝΕΤ.

Χρειάζεται απλά να σας υπενθυμίσουμε ότι η  διαφήμιση και η επικοινωνία τα τελευταία χρόνια μετακινούνται με αυξανόμενο ρυθμό από τα παραδοσιακά μέσα, όπως η τηλεόραση, ο τύπος και η out door επικοινωνία, στο διαδίκτυο. Η ανάπτυξη του digital marketing και της διαφημιστικής προβολής γενικά μέσα από το διαδίκτυο, συμβαδίζει με την αύξηση της χρήσης του και της επιρροής του.

Η ταχύτατη εξέλιξη των τεχνολογιών που ευνοούν την πιο γρήγορη και οικονομική προσέγγιση του κοινού και των καταναλωτών, αλλά και ο διαφορετικός τρόπος ανάγνωσης των μηνυμάτων, μέσα από τα ηλεκτρονικά μέσα, δημιουργούν ένα καινούργιο τοπίο για το marketing.

Αυτό δημιούργησε και την ανάγκη για θέσπιση νέων κανόνων, προσαρμογή  της στρατηγικής marketing στα νέα δεδομένα, αναζήτηση των νέων ευκαιριών που προσφέρονται, με αποτέλεσμα να μιλάμε για ένα νέο περιβάλλον στο marketing, αυτό που ονομάζουμε διαδικτυακό μάρκετινγκ (digital ή web marketing)

Στην ουσία δεν μιλάμε για αλλαγή των αρχών και της λειτουργίας του marketing, αλλά για προσαρμογή τους στο νέο αυτό περιβάλλον.

Το Διαδικτυακό Marketing είναι το marketing προϊόντων και υπηρεσιών  που διενεργείται μέσω διαδικτύου και χρησιμοποιεί μεθόδους και εφαρμογές που αναπτύσσονται σε αυτό, όπως:

Email Marketing, Article Marketing, Viral Marketing, Social Media Marketing, Affiliate Marketing, SEO (search engine optimization) κλπ.

Δεν έρχεται σε καμιά περίπτωση να υποκαταστήσει τα παραδοσιακά μέσα που χρησιμοποιούνται στο marketing, όπως τα έντυπα και τα Μ.Μ.Ε., αλλά να προσφέρει νέες δυνατότητες και νέα πλεονεκτήματα σε σχέση με αυτό.

Το Διαδικτυακό Marketing έχει πολλά πλεονεκτήματα, όπως:

  • Χαμηλό κόστος,
  • Δυνατότητα αυτοματοποίησης,
  • Υψηλή ταχύτητα,
  • Στατιστική παρακολούθηση κλπ.

Το Διαδικτυακό Marketing παρουσιάζει μεν μοναδικά πλεονεκτήματα και ευκαιρίες, αλλά  είναι χρήσιμο να συνδυάζεται με τις παραδοσιακές μεθόδους προώθησης, για μεγαλύτερα αποτελέσματα.

Ο συνδυασμός του Διαδικτυακού και του Παραδοσιακού Marketing (Marketing Fusion) είναι ιδανικός. Μπορεί να πραγματοποιηθεί με μια συνέργεια μεθόδων που η μία να συμπληρώνει ή να υποστηρίζει την άλλη.

No Comments

Post A Comment